Moen, Sverre

Moen, Sverre (1921-1987)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1973-1977
Ansiennitet:
2 år, 91 dagar

Gå til biletgalleri

Moen, Sverre har gått bort.

Finn informasjon etter