Salberg, Svanhild

Salberg, Svanhild (1932-2019)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 83 dagar

Gå til biletgalleri

Salberg, Svanhild har gått bort.

Finn informasjon etter