Østhagen, Sverre Georg

Østhagen, Sverre Georg (1918-1990)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1954-1957
Ansiennitet:
1 år, 353 dagar

Gå til biletgalleri

Østhagen, Sverre Georg har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 21.02.1918 i Hamar, Hedmark
 • Død 15.01.1990
 • Son av stasjonsmester Gunnar Østhagen og Louise Rudberg

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Hedmark, 1954 - 1957, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole
 • Handelsskole
 • En rekke kurs i samfunnskunnskap og journalistikk

Yrke

 • Ansatt i Idrettsbladet, Oslo 1937
 • Journalist i Hamar Arbeiderblad frå 1945 (først som journalist og bestyrer ved avdelingskontoret i Elverum, deretter ved hovedredaksjonen på Hamar)
 • Politisk redaksjonssekretær frå 1972
 • Redaksjonssekretær i AOFs kulturtidsskrift Fakkelen 1979-1983

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Redigerte den illegale avisen "Den annen front" 1941-1943
 • Tilknyttet den norske legasjons militære etterretningskontor i Stockholm 1943-1945

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Deltakermedaljen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Elverum kommunestyre 1945-1947, varaordfører 1947-1951
 • Medlem Elverum formannskap 1951-1955, 1955-1956

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Hedmark 1975-1979

Offentlege verv

 • Formann Fylkeskulturstyret, Hedmark frå 1975
 • Medlem Styret for Hedmark Energiverk frå 1979
 • Formann Det lokale programråd for NRK - Hedmark frå 1981

Tillitsverv i parti

 • Formann Sør-Østerdal distriktslag av AUF 1945-1947
 • Nestformann Hedmark Arbeiderparti 1946-1948
 • Formann Hedmark Arbeiderpartis ungdomsutvalg 1947-1950

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Hamar Presseklubb 1952-1954
 • Formann Hamar/Elverum Journalistlag 1960-1964
 • Medlem Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg

Andre administrative verv

 • Medlem Arbeiderpartiets Presseforbunds hovedstyre 1975-1977

Litteratur

 • Østhagen, Sverre Georg: Sør-Østerdal Skikrets historie, 1959
 • Østhagen, Sverre Georg: Elverum Elektrisitetsverks historie, 1961
 • Østhagen, Sverre Georg: Åmot Elektrisitetsverk gjennom 50 år, 1964
 • Østhagen, Sverre Georg: Østerdalen - vårt nye turistdistrikt, 1965
 • Østhagen, Sverre Georg: Hedmark i går, i dag og i morgen, 1977
 • Østhagen, Sverre Georg: Studieobjekt Elv, 1978
 • Østhagen, Sverre Georg: For arbeid og medbestemmelse, 1983
 • Østhagen, Sverre Georg: Hedmark Energiverks historie, 1983