Dramdal, Torun

Dramdal, Torun (1960-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1985-1989

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 17.03.1960

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Buskerud, 1985 - 1989, Sp.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Statens barne- og ungdomsråd, 1985-1986
  • Medlem UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid, 1986-1987