Anda, Torgeir

Anda, Torgeir (1955-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2017-2021

Gå til biletgalleri