Storehaug, Tore

Storehaug, Tore (1992-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Sogn og Fjordane 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 18.02.1992 i Askvoll, Sogn og Fjordane
 • Son av Fiskar Inge Storehaug (1962-) og Lærar Sigrid Lunde (1965-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 2017 - 2021, KrF.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2017-2021

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Finanskomiteen, 31.01.2019 - 30.09.2021
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjonar

 • 2017-2021

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyre

 • 2017-2021

  Første varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 29.01.2019 - 30.09.2020
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2020 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hafstad videregående skole, studiespesialisering 2008-2011
 • Universitetet i Oslo, lektorprogrammet 2011-2016 (Starta aldri på master, men supplerte med årseining i religion)

Yrke

 • Heimehjelp og personleg assistent i Førde kommune (sommar og jul) 2011-2014
 • Valkampsekretær i KrFU 2013
 • Politisk rådgjevar for Oslo KrF si bystyregruppe 2015-2017

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Sogn og Fjordane 2011-2015, 2015-2019

Tillitsverv i parti

 • Sentralstyremedlem (eitt år som nestleiar) KrFU 2013-2016
 • Gruppesekretær Oslo KrFs bystyregruppe 2015-2017
 • Vice President Youth of the European Peoples Party 2015-2017

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leiar Sporty Oslo 2016-2017