Sildnes, Trygve

Sildnes, Trygve (1911-1975)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 100 dagar

Gå til biletgalleri

Sildnes, Trygve har gått bort.

Finn informasjon etter