Martinsen, Willy

Martinsen, Willy (1922-2003)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1977-1981

Gå til biletgalleri

Martinsen, Willy har gått bort.

Finn informasjon etter