Mikkelsen, William

Mikkelsen, William (1901-1962)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 276 dagar

Gå til biletgalleri

Mikkelsen, William har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 25.10.1901 i Sør-Varanger, Finnmark
 • Død 13.12.1962
 • Son av småbruker Isak Arvid Mikkelsen (1865-) og Britt Marie Mikkola (1868-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1945 - 1949, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Løsarbeider 1921
 • Sjømann i utenriksfart 1922-1925
 • Laste- og lossearbeider i Kirkenes 1925-1945
 • Vegarbeider 1945-1948
 • Kommunearbeider 1948-1958
 • Oppsynsmann i Sør-Varanger kommune 1958-1962

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sør-Varanger formannskap 1945-1947, 1947-1951
 • Ordfører Sør-Varanger kommunestyre 1955-1959, 1959-1962

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesutvalg, Finnmark 1955-1959, 1959-1962

Offentlege verv

 • Medlem Fattigstyret, Sør-Varanger 1946-1948
 • Medlem Styret for Finnmark Fylkesrederi 1947-1959
 • Medlem Husfordelingsnemnda, Sør-Varanger 1948-1951
 • Formann Husnemnda, Sør-Varanger 1948-1951
 • Medlem Forsorgsstyret, Sør-Varanger 1949-1951
 • Formann Småbruk- og bustadnemnda, Sør-Varanger 1949-1952
 • Formann Boligbyggenemnda, Sør-Varanger 1952
 • Varamedlem Overligningsnemnda 1955-1962
 • Medlem Sivilforsvarsnemnda 1955-1962
 • Medlem Styret for yrkesskolen 1955-1957
 • Medlem Representantskapet for I/S Finnmarksykehusene 1956-1962
 • Medlem Medisinalkomiteen, Finnmark 1956-1960, formann 1960-1961, medlem 1961-1962
 • Varamedlem Gjenreisingsnemnda, Finnmark 1957-1959
 • Formann Flyplassutvalget 1958
 • Medlem Brannstyret 1959-1962
 • Medlem Ansettelsesrådet for Sør-Varanger politidistrikt 1960-1962
 • Varamedlem Bygningsrådet, Kirkenes 1960-1962

Tillitsverv i parti

 • Medlem Representantskapet i Sør-Varanger Arbeiderparti 1954-1956, 1961-1962

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Kirkenes Laste- og lossearbeiderforening 1925-1945
 • Formann Neiden Vegarbeiderforening 1945-1946