Meld fra om feil på sida

Sida du ønsker å sende inn feil på er: Innst. 11 S (2018-2019)

 

Merk: Skjemaet genererer en e-post som går til nettvakten i kommunikasjonsavdelingen. Opplysningene du sender inn håndteres i henhold til Stortingets personvernerklæring.