Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 1999

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Utgreiing frå Finansdepartementet

Saksgang

  1. Status