Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 1999

Hvor er saken nå?

  1. 1 Redegjørelse
  2. 2 Debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra Finansdepartementet

Saksgang

  1. Status