Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og John Alvheim om tiltak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i tillitskrise

Dokument nr. 8:17 (1995-96), Innst. S. nr. 5 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Carl I. Hagen, John I. Alvheim Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 16.10.1996 Innst. S. nr. 5 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.10.1996

   Behandla i Stortinget: 22.10.1996