Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og John Alvheim om tiltak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i tillitskrise

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, John I. Alvheim Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.10.1996 Innst. S. nr. 5 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 22.10.1996