Forslag fra stortingsrepresentantene Harald Ellefsen, Erna Solberg og Tore A. Liltved om endringer i merverdiavgiftsreglene for på en mer tilfredsstillende måte å motvirke konkurransevridningen mellom offentlig egenproduksjon og kjøp fra private bedrifter

Dokument nr. 8:81 (1995-96), Innst. S. nr. 2 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Erna Solberg, Harald Ellefsen, Tore A. Liltved Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 10.10.1996 Innst. S. nr. 2 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.10.1996

   Behandla i Stortinget: 18.10.1996