Forslag fra stortingsrepresentantene Harald Ellefsen, Erna Solberg og Tore A. Liltved om endringer i merverdiavgiftsreglene for på en mer tilfredsstillende måte å motvirke konkurransevridningen mellom offentlig egenproduksjon og kjøp fra private bedrifter

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Harald Ellefsen, Tore A. Liltved Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.10.1996 Innst. S. nr. 2 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.10.1996