Framlegg frå stortingsrepresentantane Bjørg Hope Galtung, Rita H. Roaldsen og Tor Nymo om å oppnemna eit permanent fagutval som skal ha som oppgåve å vurdera alle problemstillingar vedrørande søk etter omkomne på havet og i den samanheng gje råd til dei etterlatte

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.
Fell bort på grunn av stortingsvalet

Forslag frå Bjørg Hope Galtung, Rita H. Roaldsen, Tor Nymo Saka er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Fell bort på grunn av stortingsvalet