Framlegg frå stortingsrepresentantane Bjørg Hope Galtung, Rita H. Roaldsen og Tor Nymo om å oppnemna eit permanent fagutval som skal ha som oppgåve å vurdera alle problemstillingar vedrørande søk etter omkomne på havet og i den samanheng gje råd til dei etterlatte

Dokument nr. 8:81 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Forslag fra Bjørg Hope Galtung, Rita H. Roaldsen, Tor Nymo Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget