Endringar på statsbudsjettet for 2000 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 26 (2000-2001), Innst. S. nr. 50 (2000-2001)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 29.11.2000 Innst. S. nr. 50 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.11.2000

   Behandla i Stortinget: 04.12.2000