Endringar på statsbudsjettet for 2000 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 26 (2000-2001), Innst. S. nr. 50 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2000 Innst. S. nr. 50 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2000