Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. S. nr. 7 (2001-2002)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 25.10.2001 Innst. S. nr. 7 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.10.2001

   Behandla i Stortinget: 01.11.2001