Biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning

St.meld. nr. 42 (2000-2001), Innst. S. nr. 206 (2001-2002)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Miljøverndepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 04.06.2002 Innst. S. nr. 206 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2002

   Behandla i Stortinget: 11.06.2002