Biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning

St.meld. nr. 42 (2000-2001), Innst. S. nr. 206 (2001-2002) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.06.2002 Innst. S. nr. 206 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2002