Samepolitikken

St.meld. nr. 55 (2000-2001), Innst. S. nr. 110 (2002-2003)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kommunal- og regionaldepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 28.01.2003 Innst. S. nr. 110 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.01.2003

   Behandla i Stortinget: 01.04.2003