Samepolitikken

St.meld. nr. 55 (2000-2001), Innst. S. nr. 110 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 28.01.2003 Innst. S. nr. 110 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 01.04.2003