Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapittel administrert av Kyrkje-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 10, innst. S. nr. 60 for 1995-96

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 30.11.1995 Innst. S. nr. 60 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.11.1995

   Behandla i Stortinget: 05.12.1995