Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapittel administrert av Kyrkje-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 10, innst. S. nr. 60 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1995 Innst. S. nr. 60 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1995