Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Kristin Halvorsen og Jorunn Hageler om voksne elever i videregående utdanning

Dokument nr. 8:47, innst. S. nr. 164 for 1995-96

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jorunn Hageler, Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 27.03.1996 Innst. S. nr. 164 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.03.1996

   Behandla i Stortinget: 23.04.1996