Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Kristin Halvorsen og Jorunn Hageler om voksne elever i videregående utdanning

Dokument nr. 8:47, innst. S. nr. 164 for 1995-96 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Hageler, Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 27.03.1996 Innst. S. nr. 164 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 23.04.1996