Handelsministerens redegjørelse om forholdet til Tyrkia (Grethe Knudsen)

Innst. S. nr. 118 for 1994-95

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Utgreiing frå handelsministeren Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 24.03.1995 Innst. S. nr. 118 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.03.1995