Handelsministerens redegjørelse om forholdet til Tyrkia (Grethe Knudsen)

Innst. S. nr. 118 for 1994-95

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra handelsministeren Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 24.03.1995 Innst. S. nr. 118 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.1995