20 prosent fradrag i skatt for personlige, varige innvesteringer i selskap inntil 500 000 kroner.

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Forkastet