20 prosent fradrag i skatt for personlige, varige innvesteringer i selskap inntil 500 000 kroner.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet