Beretning for 1993 fra styret for Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika

Innst. S. nr. 208 for 1993-94

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 01.09.1994 Innst. S. nr. 208 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.09.1994

   Behandla i Stortinget: 30.09.1994