Beretning for 1993 fra styret for Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika

Innst. S. nr. 208 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 01.09.1994 Innst. S. nr. 208 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.09.1994

   Behandlet i Stortinget: 30.09.1994