Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 1992-31. desember 1993

Dokument nr. 6, innst. S. nr. 132 for 1993-94

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 09.05.1994 Innst. S. nr. 132 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.05.1994

   Behandla i Stortinget: 19.05.1994