Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 1992-31. desember 1993

Dokument nr. 6, innst. S. nr. 132 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.05.1994 Innst. S. nr. 132 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1994