Samtykke til godkjenning av konvensjon mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om trygd, undertegnet i København den 15. juni 1992

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 09.12.1992 Innst. S. nr. 73 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.1992

   Behandla i Stortinget: 16.12.1992