Samtykke til godkjenning av konvensjon mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om trygd, undertegnet i København den 15. juni 1992

St.prp. nr. 2, innst. S. nr. 73 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1992 Innst. S. nr. 73 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1992