Utbygging og drift av Valemon

Prop. 85 S (2010-2011), Innst. 376 S (2010-2011)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 31.05.2011 Innst. 376 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til plan for utbygging og drift av gass- og kondensatfeltet Valemon, og det er gitt tillatelse til plan for anlegg og drift av rørledningene fra Valemon. - Investeringene knyttet til Valemon er anslått til 19,6 mrd. kroner. - Anslag for utvinnbare reserver på Valemon er 26,3 milliarder Sm3 gass, 4,9 millioner Sm3 stabilisert kondensat og 1,3 millioner tonn NGL. Samlet tilsvarer dette 206 millioner fat oljeekvivalenter.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.05.2011

   Behandla i Stortinget: 09.06.2011