Utbygging og drift av Valemon

Prop. 85 S (2010-2011), Innst. 376 S (2010-2011) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 376 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til plan for utbygging og drift av gass- og kondensatfeltet Valemon, og det er gitt tillatelse til plan for anlegg og drift av rørledningene fra Valemon. - Investeringene knyttet til Valemon er anslått til 19,6 mrd. kroner. - Anslag for utvinnbare reserver på Valemon er 26,3 milliarder Sm3 gass, 4,9 millioner Sm3 stabilisert kondensat og 1,3 millioner tonn NGL. Samlet tilsvarer dette 206 millioner fat oljeekvivalenter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2011