Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Ot.prp. nr. 42, innst. O. nr. 95, besl. O. nr. 133 for 1991-92

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 16.06.1992 Innst. O. nr. 95 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.06.1992

   Behandla i Odelstinget: 17.09.1992

   Behandla i Lagtinget: 22.09.1992