Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Ot.prp. nr. 42, innst. O. nr. 95, besl. O. nr. 133 for 1991-92 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 16.06.1992 Innst. O. nr. 95 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 17.09.1992

   Behandlet i Lagtinget: 22.09.1992