Gjenbevilgning av statlig lån til avvikling av frossenlageret av laks på statsbudsjettet for 1992

St.prp. nr. 61, innst. S. nr. 111 for 1991-92

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Fiskeridepartementet Saka er behandla i sjøfarts- og fiskerikomiteen Tilråding levert 10.03.1992 Innst. S. nr. 111 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.03.1992

   Behandla i Stortinget: 12.03.1992