Gjenbevilgning av statlig lån til avvikling av frossenlageret av laks på statsbudsjettet for 1992

St.prp. nr. 61, innst. S. nr. 111 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 10.03.1992 Innst. S. nr. 111 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.03.1992