Utbygging av Frostpipe - et transportsystem for olje og kondensat mellom Frigg- og Osebergfeltet

St.prp. nr. 76, innst. S. nr. 146 for 1991-92

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og industrikomiteen Tilråding levert 10.04.1992 Innst. S. nr. 146 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.04.1992

   Behandla i Stortinget: 28.04.1992