Utbygging av Frostpipe - et transportsystem for olje og kondensat mellom Frigg- og Osebergfeltet

St.prp. nr. 76, innst. S. nr. 146 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 10.04.1992 Innst. S. nr. 146 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1992