Grunnlovsforslag, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner om språklig fornyelse av Grunnloven

Dokument 12:21 (2011-2012), Innst. 177 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 29.04.2014 Innst. 177 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet tre forslag til språklig fornyelse av Grunnloven. I Dokument 12:21 (2011-2012) fremmet representanter fra Fremskrittspartiet og Høyre sammen med professor Finn-Erik Vinje et forslag til "en varsom språklig ansiktsløftning av Grunnlovens tekst". I Dokument 12:25 (2011-2012) fremmet representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti Grunnlovsspråkutvalgets forslag til nye tekstversjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk. I Dokument 12:22 (2011-2012) fremmet representanter fra Fremskrittspartiet og Høyre Grunnlovsspråkutvalgets forslag til en nynorsk verjon av Grunnloven. Etter Stortingets behandling foreligger Grunnloven nå i en bokmålsversjon basert på forslaget fra Finn-Erik Vinje (grunnlovsforslag 21) og en nynorskversjon basert på forslaget fra Grunnlovsspråkutvalget (grunnlovsforslag 22).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.04.2014

   Behandla i Stortinget: 06.05.2014