Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstakere mulighet til å stå i arbeid til fylte 75 år

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 14.03.2013 Innst. 246 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om endringer i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstakere mulighet til å stå i arbeid til fylte 75 år. Fremskrittspartiets forslag fikk ikke tilslutning, men Stortinget gjorde følgende vedtak mot Fremskrittspartiets stemmer: "Stortinget ber regjeringen i samarbeid med arbeidslivets parter å komme tilbake til Stortinget med en vurdering av konsekvensene av en heving eller fjerning av 70-årsgrensen i arbeidslivet i løpet av våren 2014."

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.03.2013

   Behandla i Stortinget: 19.03.2013