Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbudsjettet for 1990

St.prp. nr. 11, innst. S. nr. 48 for 1990-91

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i forsvarskomiteen Tilråding levert 28.11.1990 Innst. S. nr. 48 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.1990

   Behandla i Stortinget: 01.12.1990